about

IMG_1741

Hi, my name is Greet.

I work and live in Mechelen, Belgium.
Drawing has always been a big part of my life.
My work is inspired by wild animals, nature, long walks, heritage, folklore and tales.
My illustrations are mostly handmade. I love to work with watercolor, gouache and pencil.

I have a bachelor in visual art and in addition to drawing, I work as art educator.

contact // info@commedesrenards.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*©comme des renards *Alle beelden zijn eigendom van Comme des Renards (Mooshka en kritis). Geen van de illustraties en beelden op deze site mogen worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/illustrator.